Eerlijk produceren

Eerlijk produceren of maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO): welk bedrijf doet er tegenwoordig niet aan mee? Toen het woord MVO nog niet was uitgevonden sprak de FNV bedrijven al aan op hun verantwoordelijkheid. We mogen van bedrijven verwachten dat ze de basisrechten van de werknemers respecteren en dat ze het milieu niet vervuilen. Die houding moeten ze ook hebben t.o.v. hun toeleveranciers.
Niet alleen overheden zijn verantwoordelijk, maar ook bedrijven kunnen en moeten alles doen om te zorgen dat de werknemers goed werk hebben. Dat er geen kinderarbeid is, geen dwangarbeid en dat werknemers zich kunnen organiseren in vakbonden. De FNV biedt twee checklijsten; OR-en kunnen ondersteuning krijgen bij het verduurzamen van hun bedrijf; en de FNV heeft meegewerkt aan de Fair Wear shopping list om op te zoeken hoe "eerlijk" de kleding is en aan de "eerlijke bankenwijzer". Zie: duurzaam-ondernemen op de site van fnv

MONDIAAL FNV NOORD streeft na

  1. Niet te investeren in de Israëlische bezetting van de Palestijnse gebieden
  2. Geen producten/grondstoffen waarvan de opbrengst direct gebruikt wordt ter financiering van conflicten (diamanten, goud, steenkool)
  3. Naleving van de fundamentele ILO arbeidsnormen
  4. Deze fundamentele ILO arbeidsnormen als bodem in handelsverdragen (dus geen TTIP, TISA e.d.)
Binnen MONDIAAL FNV NOORD is er kennis over dit onderwerp. Mocht u hier meer informatie over willen, dan kunnen we u hier uiteraard in ondersteunen.

Meer informatie

Binnen Mondiaal FNV Noord is er kennis over dit onderwerp. Mocht u hier meer informatie over willen, dan kunnen we u hier uiteraard in ondersteunen. Ook is de informatie te vinden op de website van FNV Mondiaal