Eerlijk consumeren

Als vakbondslid ben je ook consument. En ook het bedrijf of instelling waarvoor je werkt koopt allerlei zaken in (van koffie tot werkkleding en hard- en software). Ook bij die aankopen is het van belang dat bij de productie van die goederen rekening is gehouden met de basisrechten van werknemers, bescherming van het milieu, geen kinderarbeid etc.

Mondiaal FNV Noord vraagt kaderleden in ORís en medezeggenschap zich in te zetten voor een eerlijk inkoopbeleid.

Eerlijk ondernemen houdt ook in:

Mondiaal FNV Noord vraagt leden eerlijk te consumeren. Zowel wat de dagelijkse boodschappen en diensten betreft, als grotere aankopen. Het gaat dan enerzijds om het aanschaffen van producten en diensten die onder eerlijke omstandigheden geproduceerd zijn (deze voeren vaak een keurmerk), of anderzijds het weren van producten en diensten waarbij oneerlijke praktijken gebruikelijk zijn (vernietiging milieu, kinderarbeid, uitbuiting en discriminatie, gewapende conflicten e.d.).

Een paar links: