India

Project kinderopvang SEWA

Onderwijs is een universeel recht van kinderen. Dat is zo afgesproken in de Verenigde Naties. Ook India heeft zijn handtekening gezet onder die afspraak. Een deal die het maar moeilijk kan nakomen. De Self Employed Womens Association (SEWA) doet daar wat aan. Door onderop te beginnen.

Wat is er aan de hand?

Business is booming in India maar in alle euforie van economische bloei in India zijn het de vrouwen op het platteland die onder aan de ladder staan . Zij werken dagen van 12 tot 18 uur. Oogsten, melken, telen. Werken in de bouw, sigaretten verkopen, rotzooi opruimen voor een hongerloontje. Zonder sociale zekerheid, scholing, laat staan een pensioenplan.
Dat doen ze met hun kinderen op de rug, omdat er geen voorzieningen zijn om deze kinderen op te vangen. En omdat deze kinderen geen aansluiting vinden met regulier onderwijs, dreigt voor hen hetzelfde lot. Ongeschoold onderaan de ladder. Een ladder die nog altijd is gebouwd op mannelijke maat.
Kinderopvangcentra

In de afgelopen jaren heeft de Indiase bond in de gemeenschappen Kheda en Anand 27 Child Care Centers (kinderopvangcentra) opgericht. Om kinderen een goede start te kunnen geven, en de hardwerkende moeders en zusjes de mogelijkheid te geven hun handen vrij te maken om bijvoorbeeld te leren lezen en schrijven en het belang van onderwijs in te zien. Op dit moment worden rond de 900 kinderen in de centra opgevangen.

Meer dan opvang

De kinderopvangcentra doen echter meer dan alleen opvangen. Ze zorgen ervoor dat de kinderen ook daadwerkelijk lesprogramma's volgen die bij de ontwikkeling van hun leeftijd passen. Zo zijn er aparte curricula voor 0-3 jarigen, en weer andere voor 3-6 jarigen.
Ook krijgen de kinderen goed te eten in de kinderopvangcentra. Goed voor hun fysiologische ontwikkeling, maar ook weer een zorg minder voor de moeders. En wanneer de dreumesen de leeftijd hebben bereikt om regulier onderwijs te volgen, zijn ze daar klaar voor. Ze zijn in staat om de lesstof te volgen. Zijn gewend aan school. Eenmaal op school, worden de kinderen ook in de gaten gehouden door SEWA. Zo zorgt de bond ervoor dat het werk van de kinderopvangcentra niet voor niets is geweest, en misschien wel belangrijker, dat kinderarbeid actief wordt bestreden.