The Worker

Sponsor een collega in Zimbabwe!

Sposoractie
Form Object

Een vakbondslid in Zimbabwe heeft moed nodig, want de regering is geen vakbondsvriend. Met name de partij van president Mugabe ZANU PF beschouwt vakbonden als een bedreiging voor hun macht. Intimidatie en geweld van de kant van ZANU PF milities tegen vakbondsvrienden komen nog regelmatig voor en de politie treedt er niet tegen op. Het is daarom belangrijk dat de bonden hun leden een steuntje in de rug kunnen geven, onder andere via het vakbondsblad "The Worker", een van de weinige bronnen van vrije informatie.

Maar een vakbondslid heeft geld nodig om het blad te kunnen betalen. Weliswaar is de economische situatie in Zimbabwe gestabiliseerd, maar voor de werknemers is de dagelijkse strijd om het bestaan hard. Het gemiddeld maandloon ligt tussen de 100,- en 350,- US$, de kosten van levensonderhoud zijn ruim 500 US$. Een keuze tussen een vakbondsblad en eten is dan snel gemaakt.

U kunt een Zimbabwaanse collega steunen: voor 15,- geeft u een jaar lang een abonnement op the Worker.

Solidariteitscampagne

Zonder goede informatie en communicatie met de leden is vakbondswerk voor onze zusterbonden erg moeilijk. Daarom heeft toenmalig voorzitter van Abvakabo, Edith Snoey op 28 november 2006 het startschot gegeven voor een solidariteitscampagne.
September 2014 kon een Abvakabo delegatie een cheque van ruim € 8.500,00 op het Worker kantoor overhandigen. Daarmee is in totaal ruim € 15.500,00 bijeengebracht. Omdat de economische situatie nog altijd onveranderd slecht is en de campagne succesvol is, gaan we door.

Voor € 15,00 per jaar geeft u een collega een jaar lang een abonnement!
Vul de bon Vul de bon in, of vind hier de flyer.
Achtergrondinformatie Workeractie.