Palestina

Contacten

Op uitnodiging van de Palestinian General Federation of Trade Unions (PGFTU) bracht begin februari 2014 een delegatie van FNV en Abvakabo FNV een werkbezoek aan de Palestijnse gebieden en IsraŽl. Onder leiding van toenmalig voorzitters Ton Heerts en Corrie van Brenk werd gedurende drie dagen vakbondscollega's bezocht, ervaringen uitgewisseld en indrukken opgedaan (zie verslag en filmpje). Deze reis voerde voort uit een vakbondsreis van kaderleden begin 2012 (zie verslag). Eind 2014 organiseerde onze werkgroep een informatiebijenekomst in het FNV gebouw met een delegatielid Lot van Baaren.

FNV

1 januari 2015 fuseerden FNV Bondgenoten, ABVAKABO FNV, FNV Bouw e.a. in de vereniging FNV. Vanuit de FNV zijn er ook contacten met de IsraŽlische vakbond WAC Ma'an en de ngo Kav LaOved. In 2015 bezocht een vertegenwoordiger van WAC Ma'an Nederland. Mondiaal FNV Noord is vertegenwoordigd in de Landelijke Palestina Werkgroep van de FNV, zie weblog: http://palestinawerkgroep-abvakabo.blogspot.nl/: De Palestina-werkgroep wil:
  • Enerzijds bijdragen aan de ontwikkeling van het FNV Palestinabeleid (en Midden-Oostenbeleid) en de uitvoering daarvan, waarbij de eindverantwoordelijkheid voor de activiteiten ter uitvoering van het beleid uiteraard bij het FNV bestuur ligt (via de portefeuillehouder IZ)
  • Anderzijds binnen de FNV de Palestinasolidariteit, zoals ook besloten op onze internationale congressen (PSI, ITUC) uit te dragen.
We steunen de strijd van onze Palestijnse collega's voor fatsoenlijke leefomstandigheden en eerlijke arbeidsomstandigheden. Vooral via IMVO-beleid (Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) geven we steun aan de zgn. divestmentpolitiek: er mag geen enkele steun zijn voor enige investering die profiteert van de Israelische bezettingspolitiek. De FNV kan dat doen door druk op pensioenfondsen (PFZW, dat zich al enige fondsen heeft teruggetrokken, ABP en andere). Sectoren en lokale netwerken kunnen de Palestinawerkgroep uitnodigen om informatie te geven. Een heel concreet handelingsperspectief is het sponsoren van olijfbomen via de Olijfbomencampagne (www.planteenolijfboom.nl). Hiermee worden Palestijnse boeren gesteund hun land te behouden. De afgelopen jaren werden o.a. de volgende activiteiten geentameerd:
  • Tijdens de FNV kaderdag Internationale Solidariteit op 31 oktober 2015 werd een breed gedragen solidariteitsactie met de Palestijnse collega's gevoerd.
  • We waren aanwezig met een stand op de 1 FNV mei-bijeenkomsten in 2015 en 2016.
  • Op 28 september 2013 werd in samenwerking met andere organisaties de conferentie "Vrede in Palestina/IsraŽl georganiseerd met diverse workshops. Desinvesteren was een belangrijk thema. Er waren zo'n 100 deelnemers.

PSI en Palestina:

De PSI is de internationale koepel van Publieke sectorbonden. Op het 29ste PSI congres 2012 in Durban, Zuid-Afrika is ook Palestina besproken. Het verslag is hier te lezen.

Dossier Palestina:

Het ABVAKABO-dossier over de solidariteit met de Palestijnse vakbeweging is hier te lezen.

Algemeen

De Palestinawerkgroep heeft diverse plannen voorgelegd: het project "pensioenen hier en daar", een nieuwe Midden Oosten conferentie, een vernieuwde beleidsnotitie. Door vertragingen als gevolg van de fusie en door tegenwerking zijn deze nog niet geagendeerd.