Swaziland

Ontstaan contact

In mei 2012 bracht beleidsadviseur George de Roos samen met Britse collega's een werkbezoek aan onze collegabonden in Swaziland. Dit leidde er uiteindelijk toe dat ABVAKABO FNV in samenwerking met UNISON de financiering van een project voor capaciteitsopbouw van onze Swazi-zusterbonden op zich heeft genomen (zie verslag). (Dit verslag is bijgevoegd als PDF Verslag werkbezoek 17-22 mei 2012) Om de collega's in Nederland en Swaziland nader tot elkaar te brengen en om verdere afspraken te maken.
bezochten in november 2013 vier vakbondsbestuurders Nederland. Twee namens de Bond van werknemers bij de overheid NAPSAWU en twee namens de bond van verpleegkundigen SWADNU (zie verslag). (Dit is hetzelfde verslag waarnaar op de Beginpagina wordt gelinkt: verslag werkbezoek Swazi) In april 2014 bracht Hans Mooren, voorzitter van de LZA, een tegenbezoek aan Swaziland.

Swaziland

Algemeen
6 September 1968 werd Swaziland onafhankelijk van de Britten. In 1977 schafte de koning het parlement af, en sindsdien is Swaziland een absolute monarchie. Sinds 1986 heerst koning Mswati III, die ook alle economische macht naar zich toe heeft getrokken. Politieke partijen zijn de facto verboden. Er is ondergrondse oppositie, die met name vanuit Zuid-Afrika opereert. Opposanten lopen gevaar bedreigd, gemolesteerd,gemarteld en/of gevangen genomen te worden.

Swaziland is bijna half zo groot als Nederland en ligt ingeklemd tussen Zuid-Afrika en Mozambique. Er wonen ongeveer 1,4 miljoen mensen, waarvan 60% jonger dan 25 jaar.

Armoede
69% Van de bevolking leeft onder de armoedegrens ($ 1,25 per dag). De inkomens-verschillen zijn erg groot. Het persoonlijke bezit van de koning wordt geschat op $ 200 miljoen; 5% van het Bruto Nationaal product wordt besteed aan uitgaven voor de koninklijke familie.

Economie
Bijna 70% van de bevolking werkt in de (zelfvoorzienings)landbouw. De totale beroepsbevolking is ruim 450.000. 30% werkt in de industrie en de dienstensector (hoeveel per sector is niet gedocumenteerd). De werkeloosheid is 40%. Swaziland is voor zijn export voor 60% gericht op Zuid-Afrika en voor zijn import voor 90%. Belangrijke exportproducten zijn suiker en in mindere mate mijnbouwproducten (kolen; natuursteen).
De armste 10% van de huishoudens moet het doen met 1,7% van het bruto binnenlands product,de rijkste 10% beschikt over ruim 40% van het BBP.

Gezondheid
Swaziland is het land met het hoogste percentage HIV-geïnfecteerden ter wereld (26%). De gemiddelde leeftijdsverwachting is ong. 50 jaar.

Vakbonden
Vakbeweging
Na jaren onderhandelen verenigden alle Bonden zich in één Federatie: TUCOSWA. Kort na de fusie werd deze Federatie verboden. Bij TUCOSWA zijn 27 bonden aangesloten.