NIEUWS

Nieuwsbrief 4 oktober 2018
Nieuwsbrief 14 september 2018
Nieuwsbrief 5 september 2018
Nieuwsbrief 23 november 2017
Nieuwsbrief 1 oktober 2017
Nieuwsbrief 26 september 2017
Nieuwsflits 17 september 2017
Nieuwsflits 11 juni 2017
Nieuwsbrief 30 mei 2017
Foto's van de solidariteitsaktie voor Zuid Korea op 30 november 2016
Nieuwsflits TTIP 6 juli 2016
Nieuwsflits 5 januari 2016

Oudere nieuwsberichten staan in het Archief


Wat doet Mondiaal FNV Noord?

Solidair met collega's wereldwijd!

Internationale solidariteit met collega's wereldwijd blijft een belangrijk thema binnen de vereniging FNV, zoals het dat was in de federatie FNV en de aangesloten bonden. Sinds begin 2015 heeft de werkgroep al een aantal activiteiten ontplooid, zoals een lessenproject over kinderarbeid voor drie groepen van het basisonderwijs, een schrijfactie voor collega's in Swaziland en verder stonden we met een stand op het bevrijdingsfestival in Groningen. De plannen voor de komende tijd zijn:

  • Solidariteit met zusterbonden in Swaziland, Palestina en Zimbabwe
  • Maatschappelijk verantwoord ondernemen (zoals "eerlijke handel", het lessenproject over kinderarbeid, maar ook informatie over handelsverdragen als TTIP)
  • Schrijfacties voor vakbondscollega's
Regelmatig sturen wij een nieuwsbrief rond over actuele thema's en met de actuele stand van zaken van haar activiteiten. Abonneren kan bij bertgiskes@hotmail.com. In recente Nieuwsbrieven was aandacht voor de gevolgen van de aardbeving voor onze collega's in Nepal (en een inzamelingsactie), de ontwikkelingen in de vakbondssituatie in Swaziland en schrjfacties.

Wat is Mondiaal FNV Noord?

De werkgroep MONDIAAL FNV NOORD is de voortzetting van al meer dan 30 jaar bestaande werkgroepen en is verbonden met het netwerk lokaal FNV Groningen.
De werkgroep bestaat uit een aantal kaderleden uit verschillende sectoren van de ongedeelde FNV en uit de zelfstandige bonden in de FNV. De werkgroep MONDIAAL FNV NOORD vergadert een zestal keer per jaar. Ze heeft vertegenwoordigers in de Landelijke Zuidelijk Afrikagroep en de Palestina werkgroep van de FNV.

MONDIAAL FNV NOORD werkt ook samen met diverse andere internationale solidariteitsgroepen in de regio. Doel is duidelijk te maken dat internationale soldidariteit onderdeel is van het vakbondswerk.