NIEUWS

Nieuwsbrief 11 oktober 2019
Nieuwsbrief 16 augustus 2019
Nieuwsflits 2 april 2019
Nieuwsflits 29 maart 2019
Nieuwsflits 11 februari 2019
Nieuwsbrief 5 februari 2019
Nieuwsbrief 4 oktober 2018
Nieuwsbrief 14 september 2018
Nieuwsbrief 5 september 2018

Oudere nieuwsberichten staan in het Archief


Wat doet Mondiaal FNV Noord?

Solidair met collega's wereldwijd!

Internationale solidariteit met collega's wereldwijd is een belangrijk thema binnen de vereniging FNV. Sinds begin 2015 heeft de werkgroep diverse activiteiten ontplooid, zoals een lessenproject over kinderarbeid op het basisonderwijs, veel schrijfacties voor collega's en verder stonden we met een stand op het Full Colour festival in Emmen en bevrijdingsfestival in Groningen. We houden ons bezig met:

  • Solidariteit met zusterbonden in Swaziland, Palestina, India en Zimbabwe
  • Maatschappelijk verantwoord ondernemen (zoals "eerlijke handel", het lessenproject over kinderarbeid, maar ook informatie over handelsverdragen)
  • Schrijfacties voor vakbondscollega's
  • Het organiseren van themabijeenkomsten
Regelmatig sturen wij een nieuwsbrief rond over actuele thema's en met de actuele stand van zaken van haar activiteiten. Abonneren kan bij bertgiskes@hotmail.com.

Wat is Mondiaal FNV Noord?

De werkgroep MONDIAAL FNV NOORD is de voortzetting van al meer dan 30 jaar bestaande werkgroepen en is verbonden met het lokaal netwerk FNV Groningen. De werkgroep bestaat uit een aantal kaderleden uit verschillende sectoren van de ongedeelde FNV en uit de zelfstandige bonden in de FNV. De werkgroep MONDIAAL FNV NOORD vergadert een zestal keer per jaar. Ze heeft vertegenwoordigers in de Landelijke Zuidelijk Afrikagroep en de Palestina werkgroep van de FNV.

MONDIAAL FNV NOORD werkt ook samen met diverse andere internationale solidariteitsgroepen in de regio. Doel is duidelijk te maken dat internationale solidariteit onderdeel is van het vakbondswerk.